Stojíte-li na hlavním klatovském náměstí, nemůžete přehlédnout impozantní průčelí jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. Právě pod tímto chrámem se skrývají katakomby, místo tajuplné a nadmíru tísnivé, opředené řadou legend a pověstí.
Zobrazit celý výlet »